Pytania i odpowiedzi

 1. 1
  Co to jest pożyczka na konto ?

  - Pożyczka udzielana w systemie internetowym, bez odwiedzin naszej placówki i bez przedstawicieli firmy Daiglob, dokumenty przesyłane są drogą mailową, a pieniądze przesyłamy na wskazany przez Państwa rachunek bankowy. Spłata pożyczki  odbywa się w systemie ratalnym i udzielana jest na okres 6 miesięcy.

 2. 2
  Czy mogę spłacić pożyczkę wcześniej ?

  - Oczywiście, jeżeli dokonacie Państwo wcześniejszej spłaty, koszt pożyczki zostanie proporcjonalnie obniżony.

 3. 3
  Jak długo będę czekał na wypłatę pieniędzy ?

  Korzystając z dwóch (placówka, agent) przy trzech dostępnych opcjach zawarcia umowy  pieniądze mogą być wypłacone w ciągu 5 godzin od złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, oczywiście po spełnieniu wszystkich wymogów proceduralnych. Pieniądze przy wyborze opcji na konto, zostaną przelane na konto w terminie 2 godzin, od chwili gdy firma Daiglob otrzyma podpisany egzemplarz umowy.

 4. 4
  Czy są jakieś ukryte koszty pożyczki ?

  - Nie, wszystkie koszty, które Klient jest zobowiązany zapłacić wskazane są na suwaku

 5. 5
  Jakie warunki muszę spełnić aby otrzymać pożyczkę ?

  - posiadać obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej,

  - stały, udokumentowany dochód,

  - posiadać dowód osobisty,

  - wiek powyżej 20 lat,

 6. 6
  Co się dzieje, kiedy nie spłacam pożyczki ?

  - firma Daiglob zawsze w pierwszej kolejności stara się telefonicznie negocjować spłatę długu, jeżeli to nie przynosi rezultatu równocześnie wykonujemy czynności prewencji pośredniej w postaci wysłania monitu, staramy się być blisko naszych klientów, nie chcemy aby przysłowiowo ‘’odbijali się’’ od automatów na infolinii, chcemy słuchać ich potrzeb, wyrażać zgodę lub nie na przedłużenie terminu spłaty i chcemy, żeby klient zawsze od początku do końca współpracy w procesie spłaty pożyczki kontaktował się z tym samym agentem, żeby miał się do kogo zwrócić w potrzebie, w razie pytań lub wątpliwości.

 7. 7
  Czy pożyczkodawca pobiera opłaty wstępne przed udzieleniem pożyczki?

  - Nie, firma Daiglob nigdy nie pobiera opłat wstępnych przed udzieleniem pożyczki, wszystkich płatności pożyczkobiorca dokonuje z dołu.

 8. 8
  Czy firma Daiglob ma inwestorów ?

  - Nie, firma Daiglob nie posiada inwestorów indywidualnych ani instytucjonalnych. Daiglob posiada tylko polski kapitał, nie posiada tez udziałowców ani inwestorów zagranicznych.

 9. 9
  Dlaczego odmówiono mi udzielenia pożyczki ?

  - jeżeli po wstępnej weryfikacji telefonicznej dane lub dokumenty, które przedstawiacie Państwo w chwili zawierania umowy w swoimi miejscu zamieszkania lub naszej placówce są niezgodne ze stanem faktycznym lub wcześniej przy składaniu wniosku celowo wprowadziliście w błąd pracowników firmy Daiglob, pożyczka nie zostanie udzielona.

 10. 10
  Czy Daiglob udziela pożyczek w innej walucie?

  - Nie, Daiglob udziela pożyczek tylko w złotówkach.

 11. 11
  Co to jest RRSO i dlaczego jest takie wysokie ?

  - RRSO – jest to suma wszystkich kosztów i opłat ponoszonych przez konsumenta wyliczona w stosunku rocznych przedstawiona jako wartość liczbowa, RRSO nie jest stopą procentową oznacza to, że wliczane są tam wszystkie opłaty nie tylko odsetki ale również opłaty z tytułu obsługi w domu klienta, opłat administracyjnych, prowizji itp. Często jej wartość liczbowa odstrasza, gdyż jest wyliczana w stosunku rocznym, a należy zauważyć, że często ta wartość w stosunku np. miesięcznym przestawi się zupełnie inaczej, gdyż Państwo zawieracie umowę na 30 dni, a nie na 365 dni w związku z czym poniesiecie koszt np. 15 % od wartości pożyczonego kapitału na 30 dni .

 12. 12
  Czy jako emeryt, rencista mogę skorzystać z tzw. odwróconej hipoteki lub renty dożywotniej?

  - Nie, firma Daiglob nie prowadzi tego typu działalności.

 13. 13
  Czy są jakieś umowy dodatkowe ?

  - Nie, firma Daiglob nie stosuje umów dodatkowych typu ubezpieczenie itp. Kierujemy się zasadą przejrzystości i transparentności umów. Klient zawiera umowę pożyczki i dokonuje opłat za korzystanie z udostępnionych środków przez okres związania z umową.

 14. 14
  Czy sprawdzacie swoich Klientów w bazach: KRD, BIG, ERIF ?

  - Nie, firma Daiglob nie sprawdza swoich Klientów w bazach KRD, BIG, ERIF w przypadku korzystania z opcji placówka lub agent. W przypadku korzystania z opcji na konto sprawdzamy bazy.

 15. 15
  Jaką kwotę pożyczki mogę otrzymać ?

  - kwota pożyczki uzależniona jest od dochodu jaki osiągasz, pierwsza pożyczka udzielana jest  w kwocie nie wyższej niż 5000 zł.

 16. 16
  Czy firma Daiglob przyjmuje wkłady pieniężne celem inwestycji w pożyczki?

  - Nie Daiglob nie prowadzi działalności inwestorskiej, nie gromadzi też środków finansowych, nie przyjmuje od inwestorów i nie obciąża ich ryzykiem.

 17. 17
  Co to jest pożyczka za „0” zł

  - jest to pożyczka nieoprocentowana, bez kosztowa pożyczka udzielana na okres 30–stu dni, gdzie pożyczkobiorca oddaje tylko tyle ile pożyczył w dniu zawarcia umowy bez dodatkowych opłat. Pożyczasz 1000 zł – na 30 dni – oddajesz 1000 zł.

 18. 18
  Czy otrzymam pożyczkę, jeżeli mam inną w innej firmie lub banku.

  - Tak, firma Daiglob udzieli pożyczki jeżeli posiadacie Państwo pożyczkę w innej instytucji.

 19. 19
  Czy udzielacie pożyczki osobom z zajęciem komorniczym ?

  - Tak, udzielamy.

 20. 20
  Czy mogę otrzymać pożyczkę pod zastaw mieszkania?

  - Nie, Daiglob nie udziela pożyczek hipotecznych ani innych tego typu pokrewnych. Zabezpieczeniem naszych pożyczek nie były i nie są nieruchomości.

 21. 21
  Kto sprawuje nadzór nad Daiglob ?

  - Nad firmą Daiglob nadzór sprawuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, natomiast działalność prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku.